ANNOSJAKELU

Tarjoamme asiakkaillemme lääkkeiden koneellista annosjakelua.

Annosjakelussa asiakas saa säännöllisesti käyttämänsä lääkkeet koneellisesti jaettuina kerta-annospusseihin. Lääkkeet toimitetaan kahden viikon jaksoissa.

Lääkkeiden annosjakelupalvelu edistää lääkehoidon onnistumista, lisää lääkitysturvallisuutta sekä vähentää lääkehävikkiä.

Asiakkaan halutessa lähettimme tuo annosjakelupussit ja muut asiakkaan tilaamat apteekkituotteet kotiin.