INHALAATIOHOIDON TARKISTUSPALVELU

 

Tutkimusten mukaan astma- ja keuhkoahtaumatautilääkkeiden inhalaatiotekniikassa voi esiintyä ongelmia sekä uusilla potilailla että jo pidempään lääkettä käyttäneillä. On tavallista, että osa lääkkeestä pääsee huoneilmaan tai jää kurkunpäähän. Riittävän voimakas sisäänhengitys takaa vasta lääkkeen pääsyn keuhkoihin.

Inhalaatiohoidon tarkistus on apteekkimme maksullinen lisäpalvelu, joka edistää inhalaatiohoidon onnistumista. Palvelussa varmistetaan, että asiakas osaa käyttää inhaloitavaa lääkettä oikein ja osaa huolehtia suun hyvinvoinnista lääkkeen käytön yhteydessä. Näin lääke tehoaa varmemmin ja lääkkeeseen liittyvät haittavaikutukset vähenevät.

Mitä In­ha­laa­tio­hoi­don tar­kis­tus pitää si­säl­lään?

Ajanvarauksella tarjottavaan palveluun otetaan mukaan kaikki käytössä olevat inhaloitavat lääkkeet ja mahdolliset tilanjatkeet. Palvelun aikana asiakasta pyydetään näyttämään miten hän inhaloi lääkettään. Farmaseutti tarkistaa inhaloinnin onnistumisen vaihe vaiheelta ja ohjaa lääkkeen oikeassa käytössä. Palvelussa saa hyödyllistä tietoa suun hoidosta, sekä tietoa laitteen huollosta, säilytyksestä ja lääkkeen loppumisen merkeistä. Tarkistus kestää noin 10-15 minuuttia.

In­ha­laa­tio­hoi­don tar­kis­tuk­sen hyö­dyt

  • varmistaa lääkehoidon tehon
  • säästää rahaa vähentämällä lääkehukkaa
  • auttaa sairauden hallintaa
  • varmistaa laitteiden oikean käytön ja puhdistuksen
  • auttaa vähentämään suuhun kohdistuvia haittoja, kuten hampaiden reikiintymistä ja sieni-infektioita